Pesan Z.A. Maulani, 3 Bulan Menjelang Wafat

“Salah satu kelemahan umat Islam adalah mereka tidak memiliki Peta Intelejen Da’wah. Akibatnya, musuh ditemani dan teman dimusuhi…”. Pesan tersebut disampaikan kepada Ustadz Alfian Tanjung dalam sebuah kesempatan. Kalimat yang singkat namun sangat mendalam perlu untuk direnungkan dan ditindaklanjuti.

Rate this:

Paribasa jeung Babasan (Bag. 2)

Conto babasaan jeung paribasa: 1. Kaduhung tara tiheula. 2. Élmu tungtut dunya siar. 3. Ulah gindi pikir belang bayah! 4. Haripeut ku teuteureuyan. 5. Puraga tanpa kadengda. 6. Nyair ku ayakan moal meunang kancra. 7. Mindingan beungeut ku saweuy. 8. Manuk hiber ku jangjangna. 9. Ari diarah supana kudu dipiara catangna. 10. Kawas cai dina…

Rate this:

Paribasa jeung Babasan (Bag. 1)

Nurutkeun Kamus basa Sunda, anu dimaksud Babasan nyaéta ucapan matok nu dipaké dina harti injeumanana. Ari nu dimaksud Paribasa nyaéta ucapan matok, saeutik patri mangrupa silokaning hirup (pituah, piluangeun, jeung sajabana). Saha jeung iraha nu ngamimitian maké babasan jeung paribasa? Mimitina mah teu kapaluruh, ngan anu ngamimitian jeung anu makéna mah tangtu karuhun urang. Dumasar…

Rate this: