BABASAN SUNDA

Leuleus awak = Resep barang gawé Leumpeuh yuni = Teu kuat nénjo nu pikasieuneun/pikareuwaseun. Leutik burih = Kurang kawani, seunan, borangan. Lungguh tutut = Katénjona lungguh/cicingeun padahal saenyana henteu. Miyuni kembang = Loba nu mikaresep. Murag bulu bitis = Resep indit-inditan. Ngabuntut bangkong = Teu puguh tungtungna, teu tepi ka réngsé Ngégél curuk = Teu…

Rate this:

Sim Abdi, atanapi Simkuring? Mana anu Merenah?

Ilustrasi: A: “Nuju naon, Jang?” B: “Ieu, nuju ngauwah-uih dinten paré.” – – – – – – – – – – – – – – – Dina kabudayaan Sunda, dikenal istilah “Undak-usuk Bahasa”. Naon maksudna? Hiji hal disebut Adil lamun ditempatkeun dina tempat sakuduna. Sabalikna, bakal disebutkeun Dzolim bilamana hiji hal ditempatkeun lain dina tempat…

Rate this:

Ungkapan Berikut Ini Salah Secara Gramatikal, Namun Sudah Diterima Sebagai Khazanah Budaya Sunda Universal

Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama orang Sunda, akan ungkapan berikut: “Ci karacak ninggang batu, laun-laun jadi legok.” Yang menjadi Subjek dalam kalimat di atas, adalah “Ci Karacak”. Jadi, pertanyaan sekarang: Naon anu ninggang batu téh? Jawab: Ci karacak. Naon nu jadi legok téh? Cikaracak atawa Batu? Jawab: Batu. Pan anu keur diobrolkeun…

Rate this:

Babasaan jeung Hartina dina Bahasa Sunda

Ku: Acep Sopiyulloh Héjo tihang: teu istikomah/teu kukuh pamadegan Ngajul béntang ku asiwung: ngalamun/mikahayang perkara nu mustahil kahontal Nyolok mata molotot: milaraan ka batur ku perkara anu écés/nemrak dipikanyaho Uyah tara téés ka luhur: pasipatan/karakter nu diturunkeun/kawaris ti kolot ka budakna Ngolomoh curuk: apes teu kabagéan. * Masih di-update.

Rate this:

Ngaran Patukangan/Pakasaban (Bahasa Sunda)

Oleh: Acep Sopiyulloh Anémer: tukang nyieun desain wangunan (arsiték) Anjun: tukang nyieun parabot tina taneuh (gerabah) Bas: tukang nyieun/ngawangun wangunan imah, gedong jeung sajabana Bujangga: tukang nyieun/nulis carita/syair Candoli: tukang ngajaga pabéasan dina hajatan Gending: tukang nyieun parabot tina kuningan Kabayan: tukang dititah ka ditu ka dieu Kamasan: tukang nyieun parabot/hiasan tina emas-perak Kulaér: kusir/tukang…

Rate this: