Apakah Perbedaan Makna antara Qodho dengan Qodar?

Ada sebuah ungkapan para orang tua dulu yang berbunyi: “Pati, jodo, bagja, jeung cilaka geus aya titis tulis ti dituna. Takdir teu bisa dipungkir, kodar teu bisa disinglar…” Lantas, adakah kaitannya antara ungkapan tadi dengan hal yang akan diulas? Simaklah uraian singkat berikut untuk jawabannya. Mari mengingat kembali! Di antara Rukun Iman adalah Iman kepada…

Rate this:

Wilujeng Boboran Syiam! Neda Hapunten sareng Halal bil Halalna…

Assalaamu’alaikum… Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, réka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, janji pasini nu teu ngabukti. Ogé dina tuangeun sareng leueuteun. Mipit teu amit, ngala tanpa ménta. Neda hapunten saréng halal bil halalna ti wargi sadaya. Wilujeng Boboran Syiam! Taqobbalallohu minna, shiaamana wa qiyaamana. Aamiin YRA…

Rate this: