Gaya Basa

Istilah Gaya Basa lamun dina pangajaran Bahasa Indonesia mah, katelahna téh Majas. Aya sababaraha rupa Gaya Basa, di antarana nyaéta: 1. Gaya Basa Mijalma (Personifikasi) Nyaéta gaya basa anu mapandékeun barang paéh kana barang anu hirup. Conto: Sora gunung humarurung. Sora suling ngabangingik ngagerihan haté anu kingkin. 2. Gaya Basa Kedaton (Pleonasme) Bisa disebut gaya…

Rate this:

Her Question (5/3/2018)

J: 7. (pending) 8. (pending) 9. (pending) 10. (pending) 11. (pending) 12. (pending) 13. (pending) 14. (pending) 15. (pending) 16. (pending) 17. (pending) 18. (pending) 19. (pending) 20. (pending)

Rate this:

Soal UTS SD Kelas 6 Semester Genap

1. Pendidikan Agama Islam (PAI) (draft) 2. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 3. Bahasa Indonesia 4. Matematika 5. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 6. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 7. Bahasa Sunda (draft) 8. Bahasa Inggris 9. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) (draft)

Rate this: