30 Orang Pertama Dalam Islam

1)  Orang yang pertama menulis Bismillah adalah Nabi Sulaeman AS.

2)  Orang yang pertama minum Air Zamzam adalah Nabi Isma’il AS. 

3)  Orang yang pertama berkhitan adalah Nabi Ibrahim AS.

4)  Orang yang pertama diberi pakaian pada Hari Kiyamat adalah Nabi Ibrahim AS. 

5)  Orang yang pertama dipanggil  oleh Alloh SWT pada Hari Kiyamat adalah Nabi Adam AS.

6)  Orang yang pertama melaksanakan Sa’i antara Safa dan Marwa adalah Siti Hajar. 

7)  Orang yang pertama dibangkitkan pada Hari Kiyamat adalah Nabi Muhammad SAW.

8)  Orang yang pertama menjadi Khalifah Islam adalah Abu Bakar Assidiq. 

9) Orang yang pertama menggunakan Kalender Hijriyah adalah Umar bin Khattab.

10)  Orang yang pertama meletakkan jabatan Khalifah dalam Islam adalah Hasan bin Ali RA. 

11)  Orang yang pertama menyusukan Nabi Muhammad SAW adalah Tsuwaibah RA.

12)  Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan lelaki adalah Haris bin Abi Halah.

13)  Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan wanita adalah Sumayyah binti Habbat.

14)  Orang yang pertama menulis Hadits dalam kitab/lembaran adalah Abdullah bin Amru bin al-Ash.

15)  Orang yang pertama memanah dalam perjuangan fi sabilillah adalah Saad bin Abi Waqos.

16)  Orang yang pertama menjadi muadzin dan menyerukan adzan adalah Bilal bin Rabah.

17) Orang yang pertama sholat dengan Rosululloh SAW adalah Ali bin Abi Tholib RA.

18)  Orang yang pertama membuat mimbar masjid Nabi adalah Tamim ad-Dari.

19) Orang yang pertama menghunus pedang dalam perjuangan fi sabilillah adalah Zubair bin al-Awwam.

20)  Orang yang pertama menulis sejarah Nabi Muhammad SAW adalah Ibban bin Othman bin Affan.

21)  Orang yang pertama beriman dengan Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah binti Khuwailid.

22)  Orang yang pertama menggagas Ushul Fiqih adalah Imam Syafi’i.

23)  Orang yang pertama membina penjara dalam Islam adalah Ali bin Abi Tholib RA.

24) Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan.

25) Orang yang pertama membuat perpustakaan umum adalah Harun al-Rasyid.

26) Orang yang pertama mengadakan Baitul maal adalah Umar bin Khattab RA.

27) Orang yang pertama menghafal al-Qur’an setelah Rosululloh SAW adalah Ali bin Abi Tholib RA.

28) Orang yang pertama membangun menara di Masjidil Harom, Mekah adalah Khalifah Abu Ja’far al-Mansur.

29) Orang yang pertama digelar al-Muqri adalah Mus’ab bin Umair.

30)  Orang yang pertama masuk ke dalam syurga adalah Nabi Muhammad SAW.

 

Demikian, semoga bermanfaat!

*)  Dari berbagai sumber.

Advertisements