Ungkapan Berikut Ini Salah Secara Gramatikal, Namun Sudah Diterima Sebagai Khazanah Budaya Sunda Universal

Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama orang Sunda, akan ungkapan berikut:

“Ci karacak ninggang batu, laun-laun jadi legok.”

Yang menjadi Subjek dalam kalimat di atas, adalah “Ci Karacak”.

Jadi, pertanyaan sekarang:

Naon anu ninggang batu téh?

Jawab:
Ci karacak.

Naon nu jadi legok téh? Cikaracak atawa Batu?

Jawab:
Batu.

Pan anu keur diobrolkeun téh (Subjekna) nyaéta “Cikaracak”, lain “Batu”.
Sehingga, lamun dimaknai secara gramatikal, anu jadi legok téh nyaéta Ci karacak. Lantaran éta nu dijadikeun Subjek-pokok nu keur dibahasna.

Ibarat kieu:

“Kuring leumpang ka Bandung, lila-lila jadi capé”.

Pertanyaan:
Saha Subjekna?

Jawab:
Kuring.

Saha nu capé?
Jawab:
“Kuring”, lain Bandung.
Da pokok nu keur dibahasna ogé “Kuring”.

Kalah bingung, nya?

*_*

Advertisements