“Dareuda” (Edisi Revisi)

Paturay…

Pileuleuyan 2x

Ti ayeuna urang téh bakal paanggang

Anggang sotéh ukur dina titinggalan

Teubih sotéh mung dina rérétan

* Dina manah urang tetep sasarengan

Dina kalbu teu paanggang

Na émutan urang tetep sasarengan

Pileuleuyan 2x duh akhir paanggang

Katineung… tali tineung anteng mayeng

Simpay leungeun teu galideur tetep nganteng

Ci soca tandana manjang kahéman

Dareuda mah duh sora katresna…