Pepe: Kebanyakan Orang Pasar Itu Adalah Mafia! Maksudnya?

Tulisan ini mungkin akan bermanfaat dan menginsfirasi bagi Anda maupun siapa saja yang bermaksud merintis bisnis di bidang jual-beli gabah dan beras (tengkulak) dari para petani ke pembeli pantai besar.
Juga, hadirnya tulisan ini pun terinsfirasi dari berbincangan ringan saya dengan seorang pemborong gabah yang berasal dari kecamatan sebelah pada tempo hari lalu.

Berikut petikan perbincangannya:

– – – – – – – – – – – – – – – –

A : Dupi ayeuna, sok ka mana lobang ngalemparna ieu paré téh? Ka kota?

P : Lah, tara dilémpar ka kota keun di dieu mah. Komo ka pasar keun mah, teu kaharti!

A : Maksudna?

P : Yeuh, atuh geus pada lincah orang pasar mah. Mun ceuk kasarna mah, mafia wungkul lolobana di pasar mah!

A : Maksudna?

P: Kieu contona, urang téh nyuplai atawa ngirim béas ka pasar. Cikurubuk misalna. Sekian kwintal atawa sekian ton. Ngirim sa kali-dua kali mah urang dibayar kontan. Tah, mulai ngirim ka tilu, dibayar téh kur 75%. Alasan mah misalna keur kurang duit, rek isukan dilunasan sésana.
Terus ngirim ka dituna, kur dibayar nu kontan 50%, 25% bahkan mulai ka sekian kalina mah dianjuk 100%.
Tah, ngaran barang geus asup, daripada naur kalah urang nu capé nagih!

A : Oh, jadi kitu politikna téh!

P : Enya, kitu!
Ayeuna ngirim, isukan dibayar lamun sakalian urang ngirim barang. Malahan ka ditu na mah, urang geus ngirim tilu atawa lima kalina, kara dibayar lunas kiriman ka hiji. Kitu jeung kitu wé saterusna ogé.
Sok ayeuna, modél nu sok ngirim kalapa atawa cau ka pasar. Aya nepi ka lima kali ngirim mah, NGEPLOS! Ngamodalan urang pasar wé nu puguhna mah! Komo lamun modal urang ladang kiri-kanan nepi ka nginjeum ti Bank. Laaahh… Babak belur! Najongan sawah-kebon! Rumah tangga ancur akibat kalilit raweuy hutang. Malahan loba nu nepi ka ngababu ka Saudi jang nauran hutang. Loba lah mun kudu dicaritakeun mah…!

A : Waktos tipayun, kan kantos ngobrol ka Abdi. Waktos ngaborong paré sekian ton ti urang Pasirwaru. Saur Mang Pépé téh, sok dilémparna ka Haur, cenah. Muhun?
Dupi ayeuna masih kénéh sok nyuplai ka Haur?

P : Lah, ripuh! Tos lirén ayeuna mah.

A : Ripuh kunaon geuning? Aya kemacétan atawa?

P : Kieu ripuhna téh, ayeuna misalna urang méséran paré ti palih dieu nuju harga mahal. Da nuju musim halodo atawa lami ka panén. Sedengkeun pas harita, di sekitar Haur téh nuju usum panén. Sehingga harga paré jauh lebih murah.
Harga di daerah sanés mah nuju mahal, di daerah dieu misalna. Tapi di ditu mah keur murah. Akibatna, nu sok nyuplai téh silih bom harga dina nganota. Urang nu tadina meunang mésér mahal, jadi éléh. Da moal mungkin urang ngasupkeun barang bari hargana sarua murah kawas batur, sementara tadina urang kan mésér hargana mahal da ti dieu. Lantaran béda lokasi musim panyawahna. Ku pengurus Haur wé distop da urang teu mampu nyumplai téa.

A : Tah, ayeuna kumaha sistem nu dianggo? Sok dilémpar ka mana waé barang téh?

P : Kieu ari di dieu mah, lamun aya ti kota atawa ti mana waé sumping ka bumi bari dibayar kontan, kara barang dikaluarkeun. Dijual cash. Ari kitu mah, misalna: aya nu nelpon ti orang pasar, grosir atawa kios béas minta dikirim sekian kwintal atawa sekian ton, engké dibayarna geus barang nepi di tempat, di pasar. Tah, embung kitu gawé téh! Da geus pengalaman téa.

A : Oh, kantos nyah urang ngalaman ditipu batur?

P : Muhun, kantos. Bulan Puasa taun kamari pisan malahan mah! Matakna, papinter-pinter ayeuna mah. Sanajan join jeung dulur ogé ibaratna, pait wé aturan mah. Ulah babari kadéoh ku permainan batur.

A : Oh, kitu…!
Tah, ari nu sok ngurus pembukuan, keuangan sareng hubungan négo ka ditu-ka dieu, sok ku saha?

P : Éta mah kumaha pamajikan, nu ngurusna. Abdi mah kur katugas ngojégna. Teu apal itu-ini. Nu penting kaburuhan rokok sabatang wé, ceuk paribasana mah.

A : Tah, kira-kira urang ngambil keuntungan sok sabaraha % tina bisnis kikieuan téh?

B : Lah, lamun ceuk pamajikan mah, itung-itung buburuh ngoréd-ngarambét ieu mah. Tah kitu lah… Hayu ah…! Karunya ka nu tos ngantosan di lokasi.

A : Oh, mangga atuh… Nuhun yeuh tos berbagi élmu!

P : Ya, sami-sami…

– – – – – – – – – – – – – – – –

Nah, itulah cuplikan perbincangan kami. Semoga bisa memberikan manfaat dan insfirasi.

Sampai jumpa di tulisan berikutnya… *_*

Advertisements