Filosofi Urang Sunda

(1)
Tuhu ka ratu,
Taat ka ulama.

(2)
Silih ajénan ku pangarti,
Silih hargaan ku pangabisa,
Silih agéhan ku kasempatan.

(3)
Rengkuh ka saluhureun,
Ramah ka sasama,
Soméah ka sahandapeun.

Advertisements