Ngaran Patukangan/Pakasaban (Bahasa Sunda)

Oleh: Acep Sopiyulloh

Anémer: tukang nyieun desain wangunan (arsiték)

Anjun: tukang nyieun parabot tina taneuh (gerabah)

Bas: tukang nyieun/ngawangun wangunan imah, gedong jeung sajabana

Bujangga: tukang nyieun/nulis carita/syair

Candoli: tukang ngajaga pabéasan dina hajatan

Gending: tukang nyieun parabot tina kuningan

Kabayan: tukang dititah ka ditu ka dieu

Kamasan: tukang nyieun parabot/hiasan tina emas-perak

Kulaér: kusir/tukang délman

Kuncén: tukang ngurus kuburan/makam

Malim: tukang nalukeun sasatoan (pawang sasatoan)

Maranggi: tukang nyieun ladéan jeung sarangka keris

Marebot: tukang nakol bedug

Palédang: tukang nyieun parabot tina tambaga

Pamayang: tukang ngala lauk di laut (nelayan)

Panday: tukang nyieun parabot tina beusi

Paneresan: tukang nyadap

* Masih terus di-update.

Advertisements