Babasaan jeung Hartina dina Bahasa Sunda

Ku: Acep Sopiyulloh

Héjo tihang: teu istikomah/teu kukuh pamadegan

Ngajul béntang ku asiwung: ngalamun/mikahayang perkara nu mustahil kahontal

Nyolok mata molotot: milaraan ka batur ku perkara anu écés/nemrak dipikanyaho

Uyah tara téés ka luhur: pasipatan/karakter nu diturunkeun/kawaris ti kolot ka budakna

Ngolomoh curuk: apes teu kabagéan.

* Masih di-update.