Satuan Tenaga Mesin

Oleh: Acep Sopiyulloh

KW: Kilo Watt

PS: Pferdestarke (bahasa Jerman)

PK: Paarden Kracht (bahasa Belanda)

HP: Horse Power

DK: Daya Kuda (bahasa Indonesia)

1 Daya Kuda (HP) = 745,7 watt

1 HP = 1,014 PK (atau dianggap sama)

Sumber:
Yahoo answer