Resep Rujak Hiris

Resep Rujak Hiris

RESEP RUJAK HIRIS MANTAP

Bahan-bahan:
a) Hiris ngora
b) Hiris rada kolot

Bumbu (sacukupna):
a)  C engek
b)  Bawang beureum
c)  Cikur
d)  Surawung
e)  Sereh
f)  Tarasi
g)  Gula beureum
h)  Pecin
i)  Uyah

Cara Olah:
1)  Hiris ngora langsung dikubit sekitar 1-2 cm, nu rada kolot mah dipesek heula, nu diarah sikina wungkul.
2)  Siapkeun dulang leutik/cowét + halu/mutu.
3)  Rendos dina dulang: cengek, uyah, cikur, bawang beureum (diiris kasar), surawung, sereh, tarasi (meunang meuleum).
4) Asupkeun hiris nu meunang ngubit + meunang mesek kana dulang, terus ditutu/direndos, digalokeun + bumbu tadi neupi ka leumu + dipecinan.
4) Disajikeun + sangu nu haneut kénéh.

SELAMAT MENCOBA!

Advertisements